Aktualno Aktualno

HNV dostavio preko 30 komentara

Prezentacija nacrta Šestog izvješća o provođenju Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održana je u ponedjeljak, 12. ožujka, u palači Srbija u Beogradu. Na prezentaciji su sudjelovali predstavnici državnih tijela, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i nacionalnih vijeća nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog nacionalnog vijeća prisutni su bili međunarodni tajnik Vijeća Darko Baštovanović i predsjednik Izvršnog odbora Darko Sarić Lukendić.

»HNV je sudjelovao u pripravi i ovoga šestoga izvješća o provođenju Akcijskog plana. Mi smo jedno od rijetkih nacionalnih vijeća koje je od prvoga izvješća sve do sada dostavljalo svoje izvješće u kontinuitetu, bez i jednog izostanka«, kaže Baštovanović.

Prošle godine je na sastanku s Koordinacijom nacionalnih vijeća nacionalnih manjina dogovoreno da se nacionalnim vijećima ostavi rok za davanje komentara za Izvješće od nekoliko dana, u ovome slučaju zaključno s današnjim danom, 16. ožujkom. Baštovanović kaže kako je HNV za ovo posljednje izvješće Akcijskog plana dostavilo već preko 30 komentara. Navodi da najviše komentara ima za područje obrazovanja te da su ukazali na ono gdje nema pomaka i u drugim segmentima provedbe plana.

Trenutačno je u izradi sedmi ciklus izvještavanja provođenju Akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

J. D. B.

 

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay