Aktualno Aktualno

Usvojeni programi rada i financijski planovi

Sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, 70. redovita, održana je u ponedjeljak, 29. siječnja, u sjedištu Vijeća u Subotici. Većinom glasova vijećnici su na sjednici usvojili prijedlog Odluke o davanju mišljenja na program rada, odnosno financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2018. godinu, prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o povećanju kapitala ZKVH-a, prijedlog odluke o davanju suglasnosti na plan rada i poslovanja NIU Hrvatska riječ za 2018. godinu te prijedlog odluke o donošenju financijskog plana Hrvatskog nacionalnog vijeća za 2018. godinu. Točka o usvajanju plana javnih nabava HNV-a za 2018. godinu skinuta je s dnevnog reda, a dodana je i usvojena točka o davanju pozitivnog mišljenja za plan upisa u prvi razred gimnazije Svetozar Marković za školsku 2018./19.

ZKVH

Obrazlažući program rada, ravnatelj ZKVH-a Tomislav Žigmanov je rekao kako program rada prati do sada usvojene sadržajne okvire onoga po čemu je Zavod postao prepoznatljiv te kako vjeruje da će biti uspješno i ostvaren.

Plan, kao i prethodne godine, predviđa rad u šest programskih područja a to su: znanstveno-istraživački program; kodifikacija i organiziranje arhivske građe u Zavodu, digitalizacija knjiga i periodičnih publikacija, izrada bibliografija i njihovo objavljivanje; nastavak institucionalizacije, organizacijsko koordiniranje i povezivanje akademske likovne i glazbene umjetnosti kao i književne scene te produkcija izložaba, koncerata i nastavak izlaženja časopisa za književnost i umjetnost – programi prezentacije hrvatske kulture; produkcija novih i koordinacija postojećih kulturnih događaja Hrvata, te njihova veća vidljivost – programske aktivnosti Zavoda; suradnja s drugim insitutucijama u Vojvodini/Srbiji i u Hrvatskoj, te rad na profiliranju i osnaživanju ljudskih resursa.

Na sjednici je dano pozitivno mišljenje i na financijski plan ZKVH-a za 2017. Na razini prihoda, u ovoj su godini planirana sredstva od ukupno 14,4 milijuna dinara od čega 10 milijuna čine sredstva iz proračuna, a 4 milijuna iz vlastitih prihoda (natječaji, projekti suradnje, prodaja izdanja Zavoda, prenesena sredstva...).

Na program rada, odnosno financijski plan ZKVH-a vijećnici oporbene strane imali su nekoliko primjedbi – Mata Matarić je između ostaloga upitao zašto ZKVH obilježava 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, Tomislava Stantića je zanimalo na koji način se mogu ojačati kadrovi ovoga tijela, Vladimir Kranjčević je upitao jesu li široj javnosti dostupni rezultati znanstvenih istraživanja i zašto se u istraživanja ne uključe studenti iz Srbije, dok je vijećnica Josipa Ivanković između ostaloga prigovorila da sredstva u planu koja su izdvojena na osnaživanje ljudskih resursa nisu dovoljna.

Predsjednik HNV-a Slaven Bačić rekao je kako je plan rada ZKVH-a za 2018. godinu nadogradnja onoga što ova institucija uspješno radi gotovo cijelo desetljeće i u čemu je prepoznatljiva ne samo u hrvatskoj zajednici u Vojvodini, nego i u Hrvatskoj i Mađarskoj. Bačić je za ZKVH rekao kako je to najvidljivija hrvatska institucija u hrvatskoj zajednici, ali i da se ističe u odnosu i na druge manjinske zavode Vojvodine.

Hrvatska riječ i HNV

Ravnatelj NIU Hrvatska riječ Ivan Ušumović predstavio je plan rada i poslovanja ustanove. On je za godinu koja je pred nama od izuzetne važnosti istaknuo osiguravanje vlastitih prostorija za rad, s obzirom na to da ustanova radi u unajmljenim i neodgovarajućim prostorijama. Kako je Ušumović rekao, u rješavanju ovoga problema sudjelovat će, osim same ustanove i HNV-a, Pokrajina te Hrvatska. Za prvi kvartal 2018. godinu Hrvatskoj riječi odobreno je angažiranje dodatnih suradnika/honoraraca, dok će broj uposlenika ostati 16. Planom je predviđeno i poboljšanje opreme za rad u vidu kupovine novih softvera za rad i paketa koji se koriste za prijelom teksta.

U raspravi oko plana rada i poslovanja Hrvatske riječi najviše je bilo riječi o uređivačkoj koncepciji tjednika, odnosno o rečenici iz toga dokumenta: »Budući da je Subotica politički i kulturni centar Hrvata u Vojvodini, te da je najviše čitatelja upravo iz Subotice potrebno je više pažnje posvetiti događajima u ovom gradu.« Vijećnik Željko Šeremešić smatra da u tjedniku ima puno sadržaja s područja Subotice, dok fali iz Monoštora, a mišljenje s njime dijeli i vijećnik Mirko Paulić kojemu fali sadržaja iz Srijema. Ušumović je, ne miješajući se u uredničku politiku, samo istaknuo da se u Subotici proda više novina nego skupa u svim drugim mjestima.

Što se tiče financijskog plana HNV-a za 2018. godinu predsjednik Izvršnog odbora Darko Sarić Lukendić rekao je kako su prihodi veći za 60 milijuna dinara u odnosu na prošlu godinu zbog dobivenih sredstava koncem prošle godine za kupnju rodne kuće Josipa bana Jelačića. I ove godine HNV će putem natječaja hrvatskim udrugama dodijeliti 1.200.000 dinara što je za vijećnika Matarića veoma malo. On je to obrazložio činjenicom da se novac dijeli na više od 40 udruga te da ih treba bolje financijski podržati jer su, kako je rekao »na izdisaju«. Bačić je podsjetio da udruge dobivaju sredstva i preko ZKVH-a, a Sarić Lukendić je napomenuo da će ove godine dobiti simbolično više, ali ipak više sredstava nego prošle godine – ukupno preko natječaja HNV-a i ZKVH-a preko 2 milijuna dinara. Na sjednici je prisustvovalo 22 od 29 vijećnika.

J. D. B.

 

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay