Knjige i časopisi Knjige i časopisi

Odsjaji ljubavi

Priređivač knjige je svećenik Lazar Novaković, koji je od osnutka katoličkog mjesečnika Zvonik desetak godina priređivao rubriku Pjesnički kutak. Razdoblje obuhvaćenom prikazom je ono od sredine prve polovice XX. stoljeća do danas.
Osim autora koji dolaze iz redova Katoličke crkve, Novaković u ovaj prikaz uvrstio i uratke autora koji nisu službenici Crkve, a od pjesnika koji dolaze iz sfere tzv. visoke književnosti do onih pučke provenijencije.
Ukupno su u knjizi zastupljene pjesme četrdeset četiri autora, a to su: Ivan Prćić, Ljudevit Vujković Lamić, Matija Dulić, Ante Jakšić, Aleksa Kokić, Marga Stipić, Antonija Tona Kujundžić, Jakov Kopilović, Stipan Bešlin, Ante Sekulić, Fides Vidaković, Kata Ivanković, Pavle Pavlovski, Luka Štilinović, Đula Milodanović, Josip Temunović, Marko Vukov, Ljubica Kolarić-Dumić, Ivan Bonus, Branko Jegić, Cecilija Miler, Lajčo Perušić, Ivan Pašić, Ilija Žarković, Lazar Francišković, Ruža Silađev, Katarina Firanj, Marko Kljajić, Josip Dumendžić Meštar, Marica Mikrut, Stipan Bašić Škaraba, Ivan Andrašić, Katarina Čeliković, Mirjana Jaramazović, Josipa Dević, Blaženka Rudić, Tomislav Žigmanov, Silvester Bašić, Danijela Lukinović, Valerija Marija Rendulić, Zlatko Gorjanac, Željka Zelić, Tonka Šimić i Nevena Mlinko. Autori su zastupljeni u rasponu od jedne do šest pjesama. Priređivač se vodio s više kriterija – obujmom pjesničke građe svakog od autora, preko činjenice postoji li autorovo samostalno djelo u vidu knjige ili ne, pa do same umjetničke vrijednosti pjesama.
Knjigu je uredio književnik i publicist Tomislav Žigmanov.
  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay