Aktualno Aktualno

Referendum o pristupanju Republike Hrvatske EU: Objava o prethodnoj registraciji birača

Prethodnu registraciju birača za glasovanje u inozemstvu, birači mogu obaviti u Veleposlanstvu RH u Beogradu i Generalnom konzulatu RH u Subotici, najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje referenduma (do 7. siječnja 2012.)

 

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu daje objavu o prethodnoj registraciji birača.  Na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u Republici Srbiji pozivaju se birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, birači koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu, oni koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države, te birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis birača, kako bi mogli glasovati na Referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koji će se u diplomatsko konzularnim predstavništvima održati 22. siječnja 2012. godine.  Prethodnu registraciju birača za glasovanje u inozemstvu, birači mogu obaviti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu i Generalnom konzulatu RH u Subotici, najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje referenduma (do 7. siječnja 2012.). U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju.  Zahtjev za prethodnu registraciju birača podnosi se pismeno, usmeno ili telefonom, svakim radnim danom od 9 do 13 sati, u Generalnom konzulatu RH u Subotici, ulica Maksima Gorkog 6, a brojevi telefona su 024-656-900, 656-902, telefaks 556-158. 

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika