Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Bećari iz pustare i ljubavna čežnja - (broj: 73)

01.08.2003

Prijedlog tjedna

Iz­ložba, kon­cert i književ­na večer - (broj: 73)

01.08.2003

Tjedan pred nama: kulturne manifestacije u povodu Dužijance 2003.

FA­BI­JAN ŠOVA­GO­VIĆ (1932. -2001.) - (broj: 73)

01.08.2003

Etnografska večer u čast kruha - (broj: 73)

01.08.2003

Očuvanje prošlosti za buduća pokoljenja

U subotičkom Hrvatskom kulturnom centru

Začetak hrvatske književne moderne - (broj: 73)

01.08.2003

Poetski kutak: Silvije Strahimir Kranjčević

Uskočkinja - (broj: 73)

01.08.2003

Starovinski svadbeni adeti Bunjevaca (V. dio)

Čistoća srca - (broj: 73)

01.08.2003

O putovima spoznaje

Nastanak novih gradova u Bačkoj - (broj: 73)

01.08.2003

Gradovi Bačke i Srijema u povijesti (13.)

Melodično tugovanje - (broj: 73)

01.08.2003

Dr. Josip Andrić sistematskim bilježenjem melodija bačkih Šokaca i Bunjevaca sačuvao od zaborava etno baštinu ovoga podneblja (4.)

Održana VI. Smotra tamburaša - Mikini dani - (broj: 73)

01.08.2003

Piše: Dušica Dulić

U organizaciji KPD »Silvije Strahimir Kranjčević«

Za­jed­no se ra­du­je, za­hva­lju­je i sla­vi - (broj: 73)

01.08.2003

Dužijanca 2003 na sjeveru Bačke

Poticaj za daljnji rad - (broj: 73)

01.08.2003

Sonćanke na seminarima u Hrvatskoj

Treba preuzeti odgovornost - (broj: 73)

01.08.2003

Razgovor vodio: Zvonko Sarić

Ildikó Lovas, članica IO Skupštine općine Subotica, zadužena za kulturu i informiranje

Glamurozna večer Marije Šabić - (broj: 73)

01.08.2003

Na Paliću održana modna revija visoke mode

Financiranje programa ili naklonosti - (broj: 73)

01.08.2003

Ljubav prema vlasti i prema novcu odlično idu skupa. Kako zakon gleda na to? Piše: Nikola Perušić

Odakle novac političkim strankama

Zauzdavanje medija - (broj: 73)

01.08.2003

Nazadne i represivne odredbe Nacrta sužavaju prostor slobodnog izvještavanja Piše: Dušica Dulić

Javna rasprava o Nacrtu zakona o medijima u Hrvatskoj

Bolji prijem kanala Televizije Novi Sad - (broj: 73)

01.08.2003

Predsjednik IV Vojvodine Đorđe Đukić u posjetu Subotici

Re­for­ma voj­ske je značajan po­sao - (broj: 73)

01.08.2003

Skraćenje vojnog roka je ozbiljna tema i sustav reformi ne smije se ni po koju cijenu promatrati isključivo kroz skraćenje vojnog roka * Nama ne odgovara da imamo vojsku koja je jednonacionalna u multietničkoj zajednici, vojsku koja je jedno-religijska odnosno jedno-konfesionalna u multi-konfesionalnoj zajednici Razgovor vodile: Jasminka Dulić i Vesela Laloš

Boris Tadić, savezni ministar obrane SCG

Neotpornost na šećer i druge bolesti - (broj: 73)

01.08.2003

Neki ljudi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine morati će otići s partijskih i državnih dužnosti, rekao je ne trepnuvši Nenad Čanak * Naravno, da iskusni političar (kome još uvijek brzi jezik nije brži od pameti) nije htio ni zucnuti o kome se radi * Ne toliko zbog javnosti, koliko zbog stranke same Piše: Mirko Sebić

Hotel »Panonija«

Bu­me­rang ko­rup­ci­je - (broj: 73)

01.08.2003

Srbija na raskršću

Hr­vat­ska za­jed­ni­ca u fa­zi kon­sti­tu­i­ra­nja - (broj: 73)

01.08.2003

Informiranje unutar zajednice i informiranje drugih o hrvatskoj zajednici od presudnog značaja * Pravo školovanja na materinjem jeziku nije iskorišteno u pravoj mjeri Piše: Jasminka Dulić

Prvi put u povijesti u statusu nacionalne manjine

OESS: Naj­važni­ji po­vra­tak iz­bje­gli­ca - (broj: 73)

01.08.2003

Za pristupanje Hrvatske EU

Me­sić i Pi­cu­la: Hr­vat­ska go­spo­dar­ska di­plo­ma­ci­ja mo­ra bi­ti agre­siv­ni­ja - (broj: 73)

01.08.2003

Seminar za hrvatsku gospodarsku diplomaciju

Mo­der­ni­zi­ra­ti rad stran­ke - (broj: 73)

01.08.2003

Somborski Hrvati odoljeli pritiscima, traže korjenite promjene

Kako, molim? - (broj: 73)

01.08.2003

Pisma - (broj: 73)

08.08.2003

»Srebrna leđa hrvatskog delfina« - (broj: 73)

08.08.2003

Razgovor vodio: Dražen Prćić

Gordan Kožulj, najbolji hrvatski plivač i vice prvak Svjetskog prvenstva u Barceloni

Sportske vijesti - (broj: 73)

08.08.2003

Auf vi­e­der­se­hen »Bu­ba« - (broj: 73)

08.08.2003

Zbogom autu koji je obilježio automobilsku povijest Piše: Dražen Prćić

Prestala proizvodnja legendarnog njemačkog automobila

Do­min­go »za­pa­lio« Are­nu - (broj: 73)

08.08.2003

Iz Pule: Dražen Prćić

Koncert Placida Dominga, najvećeg tenora današnjice

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika