Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Traže povlačenje udžbenika

Bošnjačko nacionalno vijeće, krovna institucija Bošnjaka, izražava najoštriju osudu politike negiranja bosanskog kao materinskog jezika bošnjačkog naroda i odlučno zahtijeva od Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja povlačenje iz upotrebe i zabranu spornog udžbenika kojim se negira postojanje bosanskog kao materinskog jezika bošnjačkog naroda. 
Državna tijela Srbije nastavljaju s praksom grubog kršenja ljudskih i manjinskih prava i diskriminacije pripadnika bošnjačkog naroda i drugih nevećinskih nacionalnih zajednica u Srbiji. Najnoviji primjer takvog postupanja je izdavanje udžbenika gramatike srpskog jezika S reči na dela za učenike osmog razreda osnovne škole u kojem se osmišljeno umeće znanstveno netočna, krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika. 
Bošnjačko nacionalno vijeće traži prekidanje dalje asimilatorske politike službenih državnih tijela i srpskih institucija i poštovanje zakona, Ustava Srbije i odredbi međunarodnog prava. 
Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je Srbija, još 2005. godine, ratificirala Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima na način da se među manjinskim jezicima koji se upotrebljavaju u Srbiji jasno i nedvosmisleno navodi i bosanski jezik. 
Konstatacija da grupi južnoslavenskih jezika na području Srbije pripadaju srpski, slovenski, makedonski i bugarski jezik, a da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski i crnogorski, duboko zadire u identitet Bošnjaka, a i drugih navedenih naroda i dio je asimilatorske politike službenih državnih tijela Srbije i njihovih institucija. 
Odobravanje udžbenika, kroz koji se na osmišljen način osporava pravo na vlastiti jezik bošnjačkom narodu u Srbiji dio je programa Srpske akademije nauka i umetnosti kojim se nastoji negirati sve što nije srpsko, dovesti u pitanje autohtonost bošnjačkog naroda na ovim prostorima i vratiti kotač historije unazad. 
Što je najgore, kroz ovakve programe obrazuju se mlade generacije srpske djece koje stječu znanje da bosanski jezik, a time i Bošnjaci ne postoje, i da je to izmišljena nacija pa će budući naraštaji umjesto pomiriteljske voditi velikosrpsku politiku koja vodi destabilizaciji regije. U povodu konkretnog slučaja, kao još jednog od pokušaja osporavanja nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda i njegovog prava na svoj materinji jezik, Bošnjačko nacionalno vijeće obratit će se za reakciju svim relevantnim domaćim i međunarodnim faktorima. 

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay