Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Napad na župnika Račkog, Bunjevačko-šokački sabor u Subotici

9. listopada 1940. – Obzor piše da je u Hrvatskom domu u Subotici održana sjednica kotarske organizacije HSS-a. Na sjednici je hrvatski senator Josip Vuković Đido izvijestio prisutne o zasjedanju zastupnika HSS-a u Zagrebu. Istaknuo je da su Hrvati Bačke i Baranje »vodili 20 godina tešku borbu za svoja prava, pa su trebali čak dokazivati da su Hrvati«. Prenio je pozdrave predsjednika HSS-a Vladka Mačeka Hrvatima Bačke i Baranje.

10. listopada 1920. – Mitrovačka Srbija piše da su mitrovačkog župnika Franju Račkog napali neki mladići ispred hotela Kovač. Iznosi mišljenje da iza tog napada stoji Demokratska stranka.

10. listopada 1952. – Hrvatska riječ javlja da je u Suboticu stigao režiser Beogradskog dramskog kazališta dr. Marko Fotez, koji će režirati operu Nikola Šubić Zrinjski. Operu će dirigirati Milan Asić, scenograf je Andra de Negri, koji je ujedno dao nacrte za kostime. Kor je spremio János Buzás, a baletne točke je uvježbao Radomir Milošević.

11. listopada 1924. – Hrvatske novine javljaju da je Mirko Ivković Ivandekić, član Bunjevačko-šokačke stranke, postao gradonačelnik i veliki župan slobodnog kraljevskog grada Subotice. Opisujući njegov lik, ističu da je on »patriota bez poroka«, da je »zbog svoje visoke inteligencije, duboke ozbiljnosti najuvaženiji muž u cijeloj Subotici« i da je sin Boze Ivkovića Ivandekića, koji je za vrijeme Prvog svjetskog rata bio osuđen zato što je pozdravljao ljude na hrvatskom jeziku.

12. listopada 1920. – Neven piše da je 10. listopada održan Bunjevačko-šokački sabor u Subotici. Zbor je otvorio u 10.15 kanonik Ivan Evetović. Podsjetio je Bunjevce na njihove velikane: Miju Radnića, Luku Karagića Čilića i Grgu Peštalića. Poslije njega govorio je o programu Bunjevačko-šokačke stranke narodni zastupnik Stipan Vojnić Tunić. Studenti Pravnog fakulteta su ga prekidali kada je govorio o autonomiji Vojvodine. Nakon njega narodni zastupnik Blaško Rajić govorio je o potrebi religije. U ime Bunjevaca iz Bajskog trokuta govorio je Josip Vuković Đido. Kao gost, zboru je prisustvovao ministar šuma i ruda Ivica Kovačević. Na koncu je gradski senator Time Vojnić Tunić pročitao rezoluciju zbora o osnivanju Bunjevačko-šokačke stranke i usvajanju njenog programa.

13. listopada 1920. – Neven donosi članak odvjetničkog vježbenika Mihovila Kataneca o pojedinostima s Bunjevačko-šokačkog sabora održanog u Subotici 10. listopada. Člankopisac ustvrđuje da su profesori Pravnog fakulteta, pristaše Demokratske stranke, instruirali svoje studente neka ometaju rad sabora. Zgranut time, poručuje profesorima: »Ne kaljajte nam našu mladež blatom, u koje ste uvukli čitav naš stranački život! Ne kvarite nam mladeži!«.

14. listopada 1994. – Subotičke novine pišu da je 8. listopada u Subotici prvi put prikazan u Velikoj sali KUD-a Bunjevačko kolo kratki igrani film Zvonimira Sudarevića Šling.

15. listopada 1907. – Neven piše: »Držimo, da je najvirojatnije, da su naši stari u staroj domaji bili Hrvati. Naravno je da za sada dok se naša narodna svist i kultura tek u povoju nalazi nije moguće stare predaje i ime sa novijim prominuti«.

15. listopada 1943. – Naše novine pišu da je 10. listopada u punoj župnoj crkvi u Somboru svečano proslavljeno »malo proštenje« u čast sv. Franje. Sveta misa otpjevana je na glavnom oltaru na hrvatskom jeziku. Na koru je omladina Hrvatskog kulturnog društva Miroljub skupa s narodom pjevala bunjevačke crkvene pjesme. Poslije podne održana je igranka, divojački vašar kako u Bunjevačkom kolu, tako u Miroljubu.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay