Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Tragovi starih vremena

Novija naselja u Subotici građena su u pravilnim četverokutima s paralelnim ulicama, prema graditeljskim planovima (Mali Radanovac, nova naselja u Malom Bajmoku, Aleksandrovu i sl.), što je pogotovu uočljivo iz visine, tj. posredstvom suvremenih satelitskih snimaka. U nekim starim dijelovima grada, međutim, ostale su trase iz dalekih vremena i nakon što su ulice i ceste modernizirane i kuće obnovljene, slijedeći ulične linije koje su još naši preci postavljali, a oni su to činili prateći prirodni reljef zemljišta, znatno više u skladu s prirodom no što se danas čini. Mnoge ulice stoga, zadržavajući stare trase, svojim oblikom mogu među suvremenicima izazivati nedoumicu i pitanja, jer se nalaze u jednom širokom ravničarskom gradu, a ipak su krivudave, valovite, oble, uske, ili su kratke i slijepe, tj. imaju samo jedan ulaz i izlaz. Odgovori se kriju na kartama grada u prošlosti, pogotovo u kvartovima koje su presijecali vodeni tokovi, nekad na otvorenom, danas u cijevima. Subotički teritorij imao je nekoliko takvih vodotokova (riječica, potoka) i jezeraca, koji su od značaja za današnju strukturu ulica.
Na fotografiji je Viška ulica u Keru, koja najmanje 110 godina nije menjala oblik, jer je susrećemo i na karti iz 1911. godine (desni kut fotografije, preko puta crkve sv. Roka). Prođe li se njome, u atmosferi se osjeća patina vremena i dugog trajanja, što stare ulice čini posebno zanimljivim za šetnju. I tad i sad izlazila je na značajnu prometnicu, danas Beogradski put, susrećući se tu i s jednom slijepom uličicom, Kninskom. No, isječak stare karte, osim što prikazuje ulice iz 1911. godine, značajan je zbog jasno obilježenog otvorenog vodotoka (danas je, uglavnom, u cijevima) koji je utjecao na reljef dijelova Kera i Gata. U Gatu (lijevo) ima nekoliko uličica neobičnog oblika, koje su se, uglavnom, zadržale do danas.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay