Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Škola na Mlaki

Stariji Subotičani dobro pamte – područje na kome se danas uzdiže naselje Prozivka u prošlosti se zvalo Mlaka i njime je proticala rječica sa svojim kracima odvodeći vodu iz viših dijelova grada ka Palićkom jezeru. Na tom pravcu široke prirodne udoline kroz grad ka Mlaki davno je izgrađena školska zgrada, po svemu sudeći još 1858. godine, te je pripadala najstarijim prosvjetnim objektima. Iako je službeno to bila škola Prvog kvarta (grad je nekada bio podijeljen na kvartove, krugove, rajone) i nalazila se u urbanom dijelu grada okružena kućama, ljudi su je nazivali Mlaka, vjerojatno po području u neposrednoj blizini. I službeni i neslužbeni naziv ostao je ubilježen u dokumentima koji se čuvaju u Povijesnom arhivu, među izvješćima o stanju škola 1948. godine (F 68.1567). Tu je upisan i podatak o dogradnji ove škole 1895. godine, nedugo nakon što je izgrađena i velika, jednokatna Senćanska škola u obližnjem Drugom kvartu, koja i danas postoji. 
Gdje se nalazila škola Mlaka? Srećom su stare gradske karte vrlo informativne i precizne, s ubilježenim važnim društvenim objektima, te daju brojne odgovore. Škola se nalazila u Češkoj ulici, što je danas Ulica Lajosa Joóa, pa iako stare zgrade više nema, na istoj lokaciji je sve vrijeme prosvjetni objekt – Mala škola Sonja Marinković, na uglu s istoimenom ulicom. Ova školska zgrada podignuta je polovinom prošlog stoljeća, a danas je pohađaju učenici nižih razreda.
U spomenutom fondu Povijesnog arhiva sačuvana je fotografija nekadašnje škole, moguće jedina, kao i skica tog objekta s četiri učionice. Prema izvješću iz 1948. godine, opskrbljivala se vodom s uličnog bunara. Stari arteški bunar na ulici i danas postoji, ali već dugo nije u uporabi.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay