Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Pokrajina odobrila, pa zavladali pritisci

Hrvatsko nacionalno vijeće još uvijek sa zabrinutošću prati događanja glede upisa prvaka u osnovnu školu u Beregu. Po riječima Jasne Vojnić, savjetnice predsjednika HNV-a, ove godine u tom naselju s većinskim hrvatskim življem postoji specifičan problem za koji još nije sigurno kako će se razriješiti, a koji je bio odraz situacije koja se svaki puta proživljava kada se pokuša ostvariti pravo izvan već postojećih okvira. Naime, u Beregu ove godine na inicijativu roditelja pokrenuta je priča oko cjelovite nastave na hrvatskom jeziku. 
»Budući da je to mala škola ove školske godine se u nju upisuje svega 8 prvašića od kojih je sedam bilo zainteresirano za nastavu na hrvatskom jeziku. Uredno su ispunili ankete, koje su prošle sve procedure savjeta roditelja i školskog odbora, da bi na kraju zahtjev bio poslan u Pokrajinu. Odobrenje za taj odjel je stiglo i napismeno od pokrajinskih tijela, međutim pritisak na roditelje i školu je uzeo toliko maha da je selom zavladao strah. Svakodnevne prijetnje, kontrole škole, pritisci na roditelje, u čemu su sudjelovali i predstavnici lokalnih vlasti iz Sombora, te zahtjevi da se ponovno obavi anketiranje, dovelo je do toga da ravnateljica (inače pripadnica većinskog naroda) nije mogla izdržati pritisak te je ponovno, mimo uobičajene prakse, provela anketu. Nakon svega, samo dva djeteta su bila zainteresirana za cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku. Obavijestili smo nadležne osobe iz Međuvladinog mješovitog odbora, a svoj interes je očitovao i narodni zastupnik Tomislav Žigmanov. Nadamo se da će prvobitno iskazana želja roditelja biti i ostvarena, a država sankcionirati aktivno ometanje ostvarivanja prava pripadnika hrvatske zajednici«, rekla je Vojnić.
Sa žaljenjem je konstatirano da je »slučaj Bereg« suprotan javno danom obećanju predsjednika Republike Aleksandra Vučića da će država imati proaktivan i pozitivan odnos kada je riječ o ostvarivanju prava Hrvata u Srbiji.
 

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay