Arhiv tekstova Arhiv tekstova

U Ze­mu­nu zaživje­la hr­vat­ska in­sti­tu­ci­ja

ZEMUN – U Zemunu stoljećima žive Hrvati, a prije 150 godina formirana je u ovome mjestu Ratarska knjižnica i čitaonica. Davne 1904. je ona prerasla u Hrvatsko društvo »Odjek«, a 1925. je formirano Kulturno-umjetničko društvo »Tomislav«. Ovo društvo je radilo do 1944. i sve do današnjih dana nije postojala niti jedna kulturna institucija zemunskih Hrvata.
    Prošle je godine, 13. svibnja registrirana Zajednica Hrvata Zemuna, Knjižnica i čitaonica »Ilija Okrugić« koja je 11. lipnja 2004. puštena u rad, te je time nakon 60 godina u Zemunu zaživjela prva hrvatska ustanova. Za sada koriste prostore zemunske župe koje im je ustupio župnik Antun Kolarević. Knjižnica danas ima fond od oko 1.500 knjiga, a njezin predsjednik je prof. dr. Vlatko Rukavina.
    Ilija Okrugić je rođen u Srijemskim Karlovcima, završio je teologiju, a za svećenika ga je zaredio biskup Josip Juraj Štrosmajer. Prvo mjesto kapelana službovao je u Zemunu, a bio je vrstan pjesnik, književnik, glazbenik, zvali su ga biskup donjeg Srijema. Zbog toga su se zemunski Hrvati odlučili svoju novu ustanovu nazvati po njemu.
    Ovoj svečanosti su, među ostalima prisustvovali ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Nikola Jelinčić, ispred Veleposlanstva RH Ivana Sutlić Perić, pomoćnik saveznog ministra za manjine Slobodan Karanović, te predstavnici DSHV-a i brojni članovi nove Knjižnice.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay