Kolumne Kolumne

ZA – izbor

Moram priznati, teško mi je razumjeti ljude koji se zalažu za demokraciju, slobode i prava čovjeka, autonomiju, itd. a istodobno s izvjesnim ponosom kažu kako oni neće izići na izbore, ma na kojoj razini oni bili jer su ih »svi razočarali«. Naime, time sebi skaču u usta jer su demokratsko predstavljanje i demokratski poredak nezamislivi bez izbora pa i bez borbe (nadmetanja) političkih i društvenih aktera za funkcije i položaje, odnosno određenu vlast. Najčešći razlog zašto ne žele izići na izbore se svodi na gore pomenutu frazu kako su ih zastupnici, političke stranke, lideri razočarali toliko da nitko ne zaslužuje njihov glas.

Istina je da demokracija predstavlja pravo i slobodu birača da sudjeluju ili ne na izborima, kao i da glasaju za koga žele, ali ponekada neizlazak na izbore i neglasanje za nekog od ponuđenih kandidata može značiti i gubitak određenih prava. Takav je slučaj u pogledu izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. Naime, ova tijela su osnovana radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, informiranju i službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, a ukoliko se ne provedu izbori pod određenim uvjetima koje je propisao zakon, mogu se i ne osnovati čime se dovodi u pitanje i ostvarivanje tih prava kao i funkcioniranje ustanova kojima su vijeća osnivači.

Izbori za nacionalno-manjinska vijeća u Srbiji su u tijeku, počele su izborne kampanje i sakupljanje potpisa za izborne liste (za manjine koje su se u dovoljnom broju upisale na poseban birački popis) ili sakupljanje potpisa podrške za elektore kao što je to slučaj na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće. Naime, kao i na prethodnim izborima i ovi će se održati posredno tako što će birači svojim potpisom dati svoj glas elektorima koji će izabrati novo nacionalno vijeće na elektorskoj skupštini. Klјučni uvjet da neki birač dobije status elektora je da ga svojim potpisima podrži određen broj birača – pripadnika nacionalne manjine. U slučaju hrvatske nacionalne manjine potrebno je da jedan elektor sakupi 60 ovjerenih potpisa potpore. Prema našim saznanjima do zaključenja ovoga broja našega tjednika, jedino je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini počeo s prikupljanjem potpisa za svoju programsku platformu u kojoj su izložena osnovna načela i vizija budućeg saziva Vijeća a pod nazivom HRvati ZAjedno. Rok za predaju lista i ovjerenih potpisa je 4. listopada, što znači da je za prikupljanje (i ovjeru) potpisa ostalo još oko mjesec dana, kao i za kandidiranje i kampanje nekih drugih lista.

Da bi se elektorska skupština održala, potrebno je najmanje 60 elektora, (odnosno ukupno, najmanje 3.600 potpisa podrške). U slučaju da na elektorsku skupštinu ne dođe potreban broj elektora, odbor koji provodi izbore rješenjem obustavlјa postupak izbora. To svakako ne bi bilo dobro, niti za ostvarivanje prava niti za obrazovanje, niti za pokrenute projekte kao ni za ustanove kojima je HNV osnivač. Zato koristite svoje pravo da birate i budete birani.

J. D.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay