Knjige i Klasje

30.03.2011 12:48 - Zsombor Szabó, Subotica, 400 dinara

Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku

 

 

ZSOMBOR SZABÓ, CRTICE IZ POVIJESTI NASELJA BAČKE U SREDNJEM VIJEKU– Djelo je rezultat višedecenijskog proučavanja nastanka i razvoja naselja i gradova, mahom na prostoru današnje Vojvodine. Pored ostalog i zbog uočenih praznina u znanstvenim istraživanjima koja se bave srednjim vijekom, osobito glede urbanog razvoja. Razloga ovome ima više: pisani dokumenti koji se odnose na srednji vijek uglavnom se nalaze u arhivima Republike Mađarske, dok su arheološka nalazišta ili ruine nekadašnjih građevina u Republici Srbiji. Iz tih je razloga, među ostalim, ova knjige pisana s nakanom da poveže pisane dokumente i materijalne ostatke. U nekim znanstvenim krugovima vladalo je mišljenje da u srednjem vijeku na ovim prostorima i nije bilo značajnijih naselja, a kamoli gradova. Rezultati dosadašnjih istraživanja su, međutim, dokazali da je grad Bač u okvirima srednjovjekovne Kraljevine Ugarske zauzimao i te kako istaknuto mjesto, u međuriječju Dunava i Tise, a Zond je bio ništa manje značajan grad, premda do danas, nismo posve pouzdano, utvrdili njegovo mjesto. Istina, krajem XIX. stoljeća napisane su monografije dva slobodna kraljevska grada, Subotice i Novog Sada, monografija Sombora pojavila se tek za vrijeme II. svjetskog rata, a monografije ostalih naselja nastale su još i kasnije, dok se, primjerice, nova monografija Subotice, priprema već više od 25 godina. Rezultati te pripreme su bila i novija istraživanja u arhivama Beča i Budimpešte sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su pronađene dvije vedute, skica osnove utvrde, i dr. Nakon II. svjetskog rata, tijekom arheoloških istraživanja, samo na teritoriju općine Subotica pronađeni su ostaci pet srednjovjekovnih crkvi, pa danas pouzdano možemo utvrditi prostornu organizaciju srednjovjekovne Subotice. U ovoj knjizi, koja je djelomično objavljena u tjedniku «Hrvatska riječ» u obliku feljtona, nastojali smo kratko prikazati rezultate i implikacije ovih nalaza, nastojeći obuhvatiti ona naselja u kojima danas žive Hrvati. Autor se nada kako je uspio dokazati kako taj «mračni srednji vijek» i nije bio tako mračan.

UVODNIK

Tjedni uvodni komentar

Stare navike

Depolitizaciju nacionalnih vijeća nacionalnih manjina nemoguće je izvršiti, jer bi to bila vrsta diskriminacije na osnovu političkog uvjerenja, što je zabranjeno Ustavom Srbije J.D.