Tema

30.03.2011 11:51 - Popisi stanovništva i njegova klasifikacija – slučaj bačkih Bunjevaca (1. dio)

Popisi stanovništva: Konstruiranje identiteta etničkih skupina

 

 

     Popisne kategorije ili klasifikacijske sheme u popisima stanovništva, od onih najranijih do suvremenih, imale su značajnu ulogu u konstruiranju identiteta etničkih skupina. Formiranje popisnih kategorija u najranijim popisima stanovništva temeljilo se na vanjskom razlikovanju pojedinih etničkih markera (najčešće jezik, vjera te zemljopisno podrijetlo pojedinih etničkih skupina) koji su omogućavali promatraču/popisivaču da selekcionira i svrstava stanovništvo u klase i kategorije. Vanjsko razlikovanje pritom nije nužno moralo biti istovjetno sa samoidentifikacijom stanovništva koje je popisivano.

     U međuodnosu vanjskog razlikovanja i samoidentifikacije gdje postojimo »mi« i »oni« razvijao se identitet etničkih skupina, koji naravno nije bio statičan i nepromjenjiv, već izložen raznim društvenim utjecajima. Svrstavanjem stanovništva u pojedine popisne kategorije snažila se izgradnja identiteta pod takvim kategorijama, npr. Iliri, Dalmatinci, Bunjevci, Šokci, ali su se učvršćivale i granice prema drugim etničkim skupinama. Pri tome važnu ulogu igraju i stereotipi o onome »drugome/drugačijem«, gdje nastaje veći broj imena za stanovništvo koje se popisuje.

Mario Bara

Opširnije u tiskanom izdanju

UVODNIK

Tjedni uvodni komentar

Stare navike

Depolitizaciju nacionalnih vijeća nacionalnih manjina nemoguće je izvršiti, jer bi to bila vrsta diskriminacije na osnovu političkog uvjerenja, što je zabranjeno Ustavom Srbije J.D.