Tema

30.03.2011 11:51 - Popisi stanovništva i njegova klasifikacija – slučaj bačkih Bunjevaca (1. dio)

Popisi stanovništva: Konstruiranje identiteta etničkih skupina

 

 

     Popisne kategorije ili klasifikacijske sheme u popisima stanovništva, od onih najranijih do suvremenih, imale su značajnu ulogu u konstruiranju identiteta etničkih skupina. Formiranje popisnih kategorija u najranijim popisima stanovništva temeljilo se na vanjskom razlikovanju pojedinih etničkih markera (najčešće jezik, vjera te zemljopisno podrijetlo pojedinih etničkih skupina) koji su omogućavali promatraču/popisivaču da selekcionira i svrstava stanovništvo u klase i kategorije. Vanjsko razlikovanje pritom nije nužno moralo biti istovjetno sa samoidentifikacijom stanovništva koje je popisivano.

     U međuodnosu vanjskog razlikovanja i samoidentifikacije gdje postojimo »mi« i »oni« razvijao se identitet etničkih skupina, koji naravno nije bio statičan i nepromjenjiv, već izložen raznim društvenim utjecajima. Svrstavanjem stanovništva u pojedine popisne kategorije snažila se izgradnja identiteta pod takvim kategorijama, npr. Iliri, Dalmatinci, Bunjevci, Šokci, ali su se učvršćivale i granice prema drugim etničkim skupinama. Pri tome važnu ulogu igraju i stereotipi o onome »drugome/drugačijem«, gdje nastaje veći broj imena za stanovništvo koje se popisuje.

Mario Bara

Opširnije u tiskanom izdanju

UVODNIK

Tjedni uvodni komentar

Nogomet i bromazepam

Nedavno održani turnir u malom nogometu hrvatskih kulturnih udruga, koji se igrao u Srijemskoj Mitrovici, Z.S.