Najave događanja

NASLOVNICA

Potpora u kreiranju politike

18.09.2017 12:39
Predstavnici Hrvata iz Srbije su Darko Sarić Lukendić, Snežana Periškić i Krunoslav Đaković

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj nedavnoj sjednici donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kao predstavnici Hrvata iz Srbije u taj Savjet na mandat od četiri godine imenovani su: predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Sarić Lukendić, dopredsjednica HNV-a za područje Sombora Snežana Periškić i višegodišnji predsjednik HKC-a Srijem – Hrvatski dom iz Srijemske Mitrovice Krunoslav Đaković.
Članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Hrvatske i članovi po položaju – predstavnici najznačajnijih institucija u Hrvatskoj. Svi će oni, kako se navodi, pomagati hrvatskoj Vladi u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate koji žive izvan njenih granica.
Članovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa s hrvatskom domovinom. Sukladno tomu, Savjet ima devet članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz BiH, 17 članova predstavnika hrvatske manjine (od kojih su troje iz Srbije), 29 članova predstavnika hrvatskog iseljeništva/dijaspore. 
Svoje predstavnike u Savjet predložile su zajednice Hrvata izvan Hrvatske. Predstavnike Hrvata iz Srbije odredilo je Hrvatsko nacionalno vijeće odlukom donijetom na sjednici u svibnju ove godine. 
D. B. P.
 

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti