Najave događanja

NASLOVNICA

Boca bez poruke

17.04.2015 09:56
2013. – edicija: Suvremena poezija

Zbirka pjesama Boca bez poruke, vojvođanskoga književnika i umjetnika
iz Subotice, Ante Vukova poetološki se nastavlja na njegov minuli
rad – postmodernistički izričaj, hermetizam pjesničkog diskurza, začudne
pjesničke slike te refl eksivno poetološko izvorište. U sadržajnom, ali
i formalnom poetskom izričaju moguće je iščitati utjecaje Vukovljeva
širega umjetničkog izričaja. Naime, Ante Vukov za života se bavio kako
izvedbenim (performans i happening) tako i drugim suvremenim likovnim
praksama. Ujedno ovo je možda i najvažnija kvaliteta njegove poetske
stvaralačke dionice – suvremenost i težnja ka postmodernističkim
umjetničkim i literarnim praksama. Ova činjenica zasigurno govori o
Vukovljevoj poeziji kao nužnom dijelu u (u)po(t)punjavanju subotičkoga,
vojvođanskog te hrvatskog literarnog diskursa.
V. Čutura

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti