Najave događanja

NASLOVNICA

Eseji

17.04.2015 08:49
LAZAR FRANCIŠKOVIĆ Eseji edicija: Suvremena proza

Kamo spada iskustvo iz prostora jezika, egzistencije, pjevanja i promišljanja
svijeta Lazara Franciškovića što ga je pretočio u svoja djela,
napose u knjigu Eseji? Gdje mu je ishodište? U kojoj poetološkoj i stilsko-
paradigmatskoj praksi? Sadrži li ono u sebi zametak ili elemente
prethodećih ideja? Hoće li, možda, utjecati, ili pridonijeti, stvaranju budućnosne
umjetnosti i misli o čovjeku? Rijetko kada se može pružiti jednoznačan
odgovor na ova pitanja, a u Franciškovićevu slučaju, navedeni
pristup, čini se, ne bi nas ni približio traženom i očekivanom odgovoru.
Zašto je tomu tako?
Moglo bi se reći jer Francišković nastoji uspostaviti vlastito, sebi
primjereno shvaćanje o lijepom i poetološkom u pjesništvu. I jer je odlučan
svojim, kako sam kaže, , obraniti i očuvati grad, kojega očito – voli,
do kojega mu je stalo, radi kojega i kojemu ispisuje svoju lapidarnu, suspregnutu
liriku, prozu, eseje ...
M. Miković

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti