Najave događanja

NASLOVNICA

Dobar odziv djece

04.07.2012 13:48
Veći dio djece koja su završila osnovnu školu te krenula u srednju izrazila su želju za daljnjim pohađanjem ovog predmeta

 

 
 U rujnu 2009. godine u osnovne škole u Srijemskoj Mitrovici uveden je predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. Zbog velikog odaziva djece ovaj je izborni predmet uveden u sve osnovne škole u Srijemskoj Mitrovici za sve uzraste. Broj učenika koji pohađaju ovaj predmet u stalnom je porastu. Prve je godine hrvatski pohađalo 70 učenika, druge 86, dok ove školske godine predmet pohađa 102 učenika. Škola s najviše učenika koji pohađaju ovaj predmet je OŠ »Jovan Popović« u kojoj su ovu vrstu nastave netom završene školske godine pohađala 43 učenika. Cilj i zadaća predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture jest očuvanje nacionalnog identiteta kod djece i upoznavanje s hrvatskom književnošću, kulturom, etnologijom, zemljopisom i povijesti. Zbog ograničenoga broja sati djeca slušaju ovaj predmet u kombiniranim razredima, što znači da su učenici 1. i 2. razreda u istoj skupini, a ostale skupine čine učenici 3. i 4., 5. i 6, te 7. i 8. razreda, čime je omogućeno da sva djeca jednom tjedno pohađaju ovaj nastavni predmet. Djeca u skupini 1. i 2. razreda upoznaju se s hrvatskom dječjom književnošću i hrvatskim dječjim piscima, uglavnom glazbenim sredstvima. Skupina djece 3. i 4. razreda, osim s hrvatskom književnošću, upoznaju se i s hrvatskim narodnim nošnjama na području Vojvodine kao bitnim dijelom hrvatskoga identiteta. Učenici 5. i 6 razreda uz književnost proučavaju nošnje i običaje Hrvata u Vojvodini, Hrvatskoj i BiH. Učenici najstarije dobne skupine (7. i 8. razred) uče hrvatski zemljopis i povijest. Hrvatska se povijest izučava u širem kontekstu, odnosno govori se i o povijesti Hrvata na teritoriju Vojvodine i Bosne i Hercegovine, čime đaci stječu znanje o autohtonosti hrvatskoga naroda na ovim područjima.
Veći dio učenika koji su završili osnovnu školu te krenuli u srednju izrazili  su želju za daljnjim pohađanjem ovoga predmeta te se nastava za njih organizira jednom tjedno u Hrvatskom domu ili župnim prostorijama za mlade. Od školske 2012/13. godine broj đaka srednjoškolskog uzrasta koji su izrazili želju nastaviti pohađati ovaj predmet bit će preko 40, te se na inicijativu roditelja i u dogovoru sa školskom upravom planira uvođenje ovog predmeta i u srednje škole. Uvođenjem u srednje škole nastavit će se kontinuitet izučavanja predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture u školama, čime će učenici i u nastavku obrazovanja obogaćivati svoja znanja o materinskome jeziku, nacionalnoj kulturi i povijesti.
 
Š. D.

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti